Uppdatera headsetets firmware

Du kan uppgradera den fasta program varan för headsetet via ciscos mobil-appar, Cisco Accessory Hub, Webex, en Cisco IP-telefon (telefon program vara 12.7 (1) eller senare) eller på Cisco Jabber (version 12,8 eller senare). Headsetuppgraderingar tar omkring 7–10 minuter att slutföra.
1

Gör något av följande om du vill påbörja uppgraderingen:

 • Parkoppla ditt headset till din smartphone och öppna mobilappen Cisco Headsets.

   

  Appen Cisco Headsets uppgraderar inte ditt headset när batteriet i ditt headset är svagt. Kontrollera att ditt headset är laddat innan du uppgraderar.

 • Anslut ditt headset med USB-kabeln till en Cisco IP-telefon.
 • Anslut ditt headset med USB-kabeln till en dator som kör Cisco Jabber.
 • Anslut ditt headset med USB-kabeln till en dator med Webex-appen.
 • Anslut ditt headset med USB-kabeln till en dator och gå till Cisco Accessory Hub.

   

  Du kan även uppdatera USB HD-adaptern via Cisco Accessory Hub.

2

Följ anvisningarna på skärmen.