Ažuriranje firmvera slušalice

Firmver za slušalice sa slušalicama možete nadograditi putem mobilne aplikacije Cisco Headsets, Cisco Accessory Hub, Webex, Cisco IP telefona (phone firmware 12.7 (1) ili noviji) ili na Cisco Jabber (verzija 12.8 ili novija). Za nadogradnju slušalice potrebno je oko 7–10 minuta.
1

Obavite jedan od ovih postupaka da biste započeli nadogradnju:

 • Uparite slušalicu sa svojim pametnim telefonom i otvorite Cisco Headsets mobilnu aplikaciju.

   

  Cisco Headsets aplikacija neće obaviti ažuriranje vaše slušalice kada je nizak nivo baterije. Osigurajte da se slušalica napuni pre nadogradnje.

 • Povežite slušalice sa USB kablom sa Cisco IP telefonom.
 • Povežite slušalice sa mikrofonom pomoću USB kabla sa računarom sa Cisco Jabber.
 • Povežite slušalice sa mikrofonom pomoću USB kabla sa računarom pomoću aplikacije Webex App..
 • Povežite slušalice sa mikrofonom pomoću USB kabla sa računarom i idite na Cisco Accessory Hub.

   

  Možete da ažurirate svoj USB HD adapter preko Cisco Accessory Hub.

2

Pratite uputstva na ekranu.