Možete da nadogradite svoj firmver za slušalice putem mobilne aplikacije Cisco Headsets, Cisco Accessory Hub, Cisco Webex, Cisco IP telefon (firmver za telefone 12.7(1) ili noviji) ili na Cisco Jabber (verzija 12.8 ili noviji). Za nadogradnju slušalica potrebno je oko 7–10 minuta.

1

Da biste započeli nadogradnju, uradite jednu od sledećih radnji:

  • Uparite slušalice sa pametnim telefonom i otvorite mobilnu aplikaciju Cisco Headsets.

     

    Aplikacija Cisco slušalice neće nadograditi vaše slušalice kada je baterija slušalica prazna. Proverite da li su vam slušalice napunjene pre nadogradnje.

  • Povežite slušalice sa USB-C kablom sa Cisco IP telefonom.
  • Povežite slušalice sa USB-C kablom sa računarom pomoću Cisco Jabber-a.
  • Povežite slušalice sa USB-C kablom na računar sa Webex-om.
  • Povežite slušalice sa USB-C kablom sa računarom i idite na https://upgrade.cisco.com/accessories.
2

Pratite uputstva na ekranu.