За настолното приложение можете да заключите фокуса върху миниатюрното видео на участник в Grid или от лентата на филма в Stack или Side by side view.

1

Задръжте курсора на курсора върху миниатюрата или видеото на мрежата, където искате да заключите участник, щракнете върху "Още",Още иконаслед което изберете Заключване на участник на това място.

Повече меню, отворено с Заключване на участник на това място, подчертано
2

Ако знаете името на участника, който искате да заключите до това местоположение, въведете го в лентата за търсене или го изберете от списъка с участници.

Можете да заключите фокуса върху първите 6 миниатюрни видеоклипове.

3

За да отключите прозореца, задръжте курсора на курсора върху него и щракнете върху Отключване на участник за това местоположениеОтключване на участниците за тази икона за местоположение.