עבור אפליקציית שולחן העבודה, באפשרותך לנעול את ההתמקדות בסרטון התמונות הממוזערות של משתתף ברשת, או מרצועת הסרטים בתצוגת Stack או Side by Side.

1

רחף מעל התמונה הממוזערת או סרטון הרשת שאליה ברצונך לנעול משתתף, לחץ על עוד סמל נוסףולאחר מכן בחר נעל משתתף למיקוםזה.

תפריט נוסף נפתח עם נעילת משתתף למיקום זה מודגש
2

אם אתה יודע את שם המשתתף שברצונך לנעול למיקום זה, הזן אותו בסרגל החיפוש או בחר אותו מרשימת המשתתפים.

ניתן לנעול את המיקוד על ששת הסרטונים הראשונים של תמונות ממוזערות.

3

כדי לבטל את נעילת החלון, רחף מעליו ולחץ על בטל נעילה של משתתף עבור מיקום ביטול נעילת משתתפים עבור סמל מיקום זהזה .