עבור יישום שולחן העבודה, באפשרותך לנעול את הפוקוס על סרטון התמונות הממוזערות של משתתף ברשת, או מרצועת הסרט בתצוגה מחסנית או זה לצד זה.
1

רחף מעל תמונה ממוזערת או רשת וידאו שבו ברצונך לנעול משתתף, לחץ על עודMore icon, ולאחר מכן בחר נעל משתתף במיקום זה.

More menu opened with Lock a participant to this location highlighted
2

אם אתה יודע את שם המשתתף שברצונך לנעול למיקום זה, הזן אותו בסרגל החיפוש או בחר אותו מרשימת המשתתפים.

ניתן לנעול את המיקוד על ששת הסרטונים הראשונים של תמונות ממוזערות.

3

כדי לבטל את נעילת החלון, רחף מעליו ולחץ על בטל את נעילת המשתתף עבור מיקום זהUnlock participants for this location icon.