V prípade počítačovej aplikácie môžete uzamknúť zameranie na miniatúru videa účastníka v mriežke alebo z filmového pásu v zobrazení Stohovanie alebo Vedľa seba.
1

Umiestnite kurzor myši na miniatúru alebo mriežkové video, kde chcete uzamknúť účastníka, kliknite ViacMore icona potom vyberte Uzamknite účastníka na tomto mieste.

More menu opened with Lock a participant to this location highlighted
2

Ak poznáte meno účastníka, ktorého chcete uzamknúť na danom mieste, zadajte ho do vyhľadávacieho panela alebo ho vyberte zo zoznamu účastníkov.

Môžeš uzamknúť zaostrenie na prvých 6 miniatúr videí.

3

Ak chcete okno odomknúť, umiestnite naň kurzor myši a kliknite Odomknúť účastníka pre toto miestoUnlock participants for this location icon.