Za aplikaciju za radnu površinu možete da zaključate fokus na sličicu video-prenosa učesnika u mreži ili na traci filma u naslaganom ili Naporedo prikazu.
1

Zadržite pokazivač iznad sličice ili video-prenosa na koji želite da zaključate učesnika, kliknite na "Još "More icon, a zatim izaberite Zaključaj učesnika na ovoj lokaciji.

More menu opened with Lock a participant to this location highlighted
2

Ako znate ime učesnika kog želite da zaključate na ovoj lokaciji, unesite ga u traku za pretragu ili ga izaberite sa liste učesnika.

Fokus možete da zaključate na prvih 6 video zapisa sa sličicama.

3

Da biste otključali prozor, pređite pokazivačem preko njega i kliknite na " Otključaj učesnika za ovu lokaciju"Unlock participants for this location icon.