Za aplikaciju na radnoj površini možete da zaključate fokus na sličicu video zapisa učesnika u koordinatnoj mreži ili sa trake filma u prikazu "Stek" ili "Jedan pored drugog".

1

Zadržite pokazivač iznad sličice ili video zapisa koordinatne mreže na koji želite da zaključate učesnika, kliknite na dugme JošJoš ikona, a zatim izaberite stavku Zaključaj učesnika na ovu lokaciju.

Još menija je otvoreno pomoću opcije "Zaključaj učesnika" na ovoj lokaciji koja je istaknuta
2

Ako znate ime učesnika kojeg želite da zaključate na tu lokaciju, unesite ga na traku za pretragu ili ga izaberite sa liste učesnika.

Fokus možete da zaključate na prvih 6 video zapisa sa sličicama.

3

Da biste otključali prozor, zadržite pokazivač iznad njega i kliknite na dugme " Otključaj učesnika" za ovu lokacijuOtključaj učesnike za ovu ikonu lokacije.