За да почистите екрана на дъската, избършете я с мека суха кърпа - осигурена е кърпа за почистване. Като алтернатива можете да използвате и всяка нормална избършете екрана на алкохолна основа.

Платката е създадена за редовна офис употреба и не е предназначена за използване в стерилна среда. Ако искате да дезинфекцирате дъската си, използвайте изопропилалкохол. Не дезинфекцирайте писалките на дъската, защото това може да повреди върха им.


Не използвайте други почистващи продукти, като многофункционални почистващи препарати, тъй като те могат да разтворят защитното покритие върху екрана