За да почистите екрана на дъската, избършете го с мека суха кърпа - кърпа за почистване е предоставена. Като алтернатива можете да използвате нормална кърпичка за екран на алкохолна основа.

Таблото е създадено за редовна употреба в офиса и не е предназначено за използване в стерилна среда. Ако искате да дезинфекцирате вашата дъска, използвайте изопропилов алкохол. Не дезинфекцирайте химикалките на дъската, защото това може да повреди върха им.


Не използвайте други почистващи продукти, като многофункционални почистващи препарати, тъй като те могат да разтворят защитното покритие на екрана