Za čišćenje zaslona ploče obrišite ga mekom suhom krpom - isporučena je krpa za čišćenje. Umjesto toga, možete koristiti i bilo koje normalno brisanje zaslona na bazi alkohola.

Ploča je stvorena za redovitu uredsku uporabu i nije namijenjena za uporabu u sterilnim okruženjima. Ako želite dezinficirati ploču, koristite izopropilalkohol. Nemojte dezinficirati olovke na ploči jer to može oštetiti vrh.


Nemojte koristiti druga sredstva za čišćenje, kao što su višenamjenska sredstva za čišćenje, jer mogu otopiti zaštitni premaz na zaslonu