For å rengjøre brettets skjerm, tørk den med en myk tørr klut - en rengjøringsklut er gitt. Alternativt kan du også bruke en vanlig alkoholbasert skjermserviett.

Brettet er laget for vanlig kontorbruk og er ikke beregnet for bruk i sterile miljøer. Hvis du vil desinfisere brettet ditt, bruk isopropylalkohol. Ikke desinfiser brettets penner, da dette kan skade spissen.


Ikke bruk andre rengjøringsmidler, for eksempel flerbruksrensere, da de kan oppløse det beskyttende belegget på skjermen