Da biste očistili ekran table, obrišite ga mekom suvom krpom - obezbeđena je krpa za čišćenje. Alternativno, možete koristiti i bilo koje normalno brisanje ekrana na bazi alkohola.

Ploča je napravljena za redovnu kancelarijsku upotrebu i nije namenjena za upotrebu u sterilnim okruženjima. Ako želite da dezinfikujete dasku, koristite izopropilalkohol. Nemojte dezinfikovati olovke na dasci, jer to može oštetiti vrh.


Nemojte koristiti druga sredstva za čišćenje, kao što su višenamenska sredstva za čišćenje, jer mogu rastvoriti zaštitni premaz na ekranu