För att rensa tavlans skärm måste du su ut den med en mjuk torken – det tillhandahålls en rensnings det. Alternativt kan du även använda alla normala, tidsbaserade skärmsuddar.

Tavlan är skapad för vanlig kontorsanvändning och är inte avsedd för användning i miljöer. Om du vill nämnden måste du använda isopropylalco den. Känner inte igen tavlans pennor, eftersom detta kan skada deras tips.


Använd inte andra rensningsprodukter, t.ex. renare produkter med flera färger, eftersom de kan skydda den skyddande produkten på skärmen.