For å rengjøre brettets skjerm, tørk av den med en myk, tørr klut - en rengjøringsklut følger med. Alternativt kan du også bruke en hvilken som helst vanlig alkoholbasert skjermserviett.

Tavlen er laget for vanlig kontorbruk og er ikke beregnet for bruk i sterile miljøer. Hvis du ønsker å desinfisere brettet ditt, bruk isopropylalkohol. Ikke desinfiser brettets penner, da dette kan skade spissen.


Ikke bruk andre rengjøringsprodukter, for eksempel flerbruksrengjøringsmidler, da de kan løse opp det beskyttende belegget på skjermen