Aby wyczyścić ekran tablicy, należy przetrzeć go miękką, suchą szmatką - ściereczka do czyszczenia znajduje się w zestawie. Alternatywnie można również użyć zwykłej ściereczki do ekranu na bazie alkoholu.

Tablica jest stworzona do zwykłego użytku biurowego i nie jest przeznaczona do użytku w środowiskach sterylnych. Jeśli chcesz zdezynfekować swoją deskę, użyj alkoholu izopropylowego. Nie należy dezynfekować pisaków do tablicy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ich końcówki.


Nie należy używać innych środków czyszczących, takich jak uniwersalne środki czyszczące, ponieważ mogą one rozpuścić powłokę ochronną ekranu.