1

Присъединете се към събранието си, след което изберете Старт видео или Стоп видео.

2

Под Камераизберете вашата виртуална камера от списъка.


 

Виртуалните фотоапарати може да са активирани или да не са активирани от системния ви администратор.