1

Bli med i møtet, og velg deretter Start video eller Stopp video.

2

Velg det virtuelle kameraet fra listen under Kamera.


 

Virtuelle kameraer er kanskje ikke aktivert av systemadministrator.