1

Dołącz do spotkania, a następnie wybierz pozycję Rozpocznij wideo lub Zatrzymaj wideo.

2

W obszarze Aparatwybierz wirtualną kamerę z listy.


 

Kamery wirtualne mogą, ale nie muszą być włączone przez administratora systemu.