1

הצטרף לפגישה שלך, ולאחר מכן בחר התחל סרטון או הפסק סרטון.

2

מתחת למצלמה, בחר את המצלמה הווירטואלית שלך מתוך הרשימה.


 

ייתכן שמנהל המערכת שלך לא יפעיל מצלמות וירטואליות.