1

Pridružite se sastanku, a zatim izaberite Započni video zapis ili zaustavi video .

2

U okviru Kamera izaberite virtuelnu kameru sa liste.


 

Administrator sistema može, ali i ne mora da omogući virtuelne kamere.