За да активирате обаждането на Microsoft Teams WebRTC, хибридния календар трябва да е включено. Уверете се, че уеб двигателят също е включен – Ако не, следвайте описаните стъпки тук за да го включите.

Настройката за анонимно присъединяване е включена по подразбиране в Microsoft Teams. Ако е изключен, можете да го включите на в Microsoft Teams, така че устройствата да могат да се присъединят през WebRTC. За повече информация как да активирате тази настройка, моля, отидете тук .


Ако вашето устройство е свързано с Webex edge за устройства, имате нужда от версия на софтуер CE9.14.3.

1

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com , отидете на страницата с устройства.

2

Изберете Настройки в горния десен ъгъл и отворете доставчици на срещи. Включете Активирайте Microsoft Teams .