For å aktivere Microsoft Teams WebRTC-anrop, hybridkalenderen må være på. Kontroller at nettmotoren også er på – Hvis ikke, følger du trinnene som er beskrevet her for å slå den på.

Innstillingen for anonym deltakelse er på som standard i Microsoft Teams. Hvis den er av, kan du slå den av i Microsoft Teams slik at enheter kan bli med via WebRTC. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer denne innstillingen, gå til her .


Hvis enheten din er koblet til Webex edge for enheter, trenger du programvareversjon CE9.14.3 .

1

Fra kundevisningen ihttps://admin.webex.com , går du til Enheter-siden.

2

Velg Innstillinger øverst til høyre, og gå til Møteleverandører. Slå på Aktiver Microsoft Teams .