Pokud chcete skrýt tlačítko Microsoft Teams na domovské obrazovce, postupujte podle pokynů zde.

Aby bylo možné povolit OBTP pro schůzky Microsoft Teams, musí být hybridní kalendář zapnutý.

WebRTC

Ujistěte se, že je webový modul zapnutý – Pokud ne, zapněte jej podle kroků popsaných zde. Potřebujete verzi softwaru CE9.14.3 pro zařízení propojená s Webex okrajem.

Nastavení anonymního připojení je ve výchozím nastavení v Microsoft Teams zapnuto. Pokud je vypnutá, můžete ji zapnout v Microsoft Teams, aby se zařízení mohla připojit přes WebRTC. Další informace o tom, jak toto nastavení povolit, naleznete zde.


WebRTC nefunguje s živými událostmi Microsoft Teams. Pokud uživatelé obdrží odkaz na účastníka OBTP v e-mailu s živými událostmi, OBTP nebude na jejich zařízení aktivován. Pro připojení ke schůzkám živých událostí musí uživatelé použít Microsoft Teams nebo webový prohlížeč.

Pro připojení WebRTC jsou podporovány následující adresy URL: teams.microsoft.com, gov.teams.microsoft.us, dod.teams.microsoft.us, login.microsoftonline.us, login.microsoftonline.com, a app.whiteboard.microsoft.com.

Pokud uživatelé používají bezpečné odkazy nebo jakýkoli protokol zabezpečení e-mailu, který mění adresu URL schůzky Microsoft Teams, OBTP také nebude fungovat.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na stránku Zařízení .

2

V pravém horním rohu vyberte Nastavení a přejděte na Poskytovatelé schůzek. Přepněte na Povolit Microsoft Teams .

3

Připojení ke schůzkám prostřednictvím tlačítka Microsoft Teams s WebRTC je ve výchozím nastavení zapnuté . Pokud ji chcete zakázat, vraťte se na stránku zařízení na https://admin.webex.com a vyberte Všechny konfigurace . Zvolte UserInterface > Features > Call > JoinMicrosoftTeamsDirectGuestJoin > Auto/Hidden . Tato funkce je ve výchozím nastavení nastavena na hodnotu Auto .

Cloudová videospolupráce (CVI)

Potřebujete verzi softwaru RoomOS 11.11 nebo novější, abyste umožnili přímé připojení hosta.

 1. Pokud chcete, aby se uživatelé mohli připojovat ke schůzkám prostřednictvím tlačítka Microsoft Teams s CVI, přejděte na stránku Zařízení na https://admin.webex.com a vyberte Všechny konfigurace .

 2. Aby uživatelé mohli po výběru tlačítka Microsoft Teams zadat ID videokonference, musíte nastavit následující konfiguraci. Tato možnost není ve výchozím nastavení zapnutá:

  1. UserInterface > Features > Call > JoinMicrosoftTeamsCVI >Auto

   Pokud jsou obě možnosti JoinMicrosoftTeamsDirectGuestJoin a JoinMicrosoftTeamsCVI nastaveny na hodnotu Auto , obě možnosti se zobrazí v tlačítku Microsoft Teams, ale můžete zakázat obě možnosti nebo jednu z možností.

  2. Chcete-li zadat výchozí název hostitele pro CVI, nastavte následující konfiguraci: UserInterface > MeetingJoin CVITenants

   Výchozí název hostitele se používá v kombinaci s ID videokonference ke generování správného URI SIP.