För att aktivera Microsoft Teams WebRTC-samtal hybridkalendern måste vara på. Kontrollera att webbmotorn också är på – Om inte följer du stegen som beskrivs här för att slå på den.

Inställningen för anonym anslutning är aktiverad som standard i Microsoft Teams. Om den är avstängd kan du stänga av den i Microsoft Teams så att enheter kan delta via WebRTC. Mer information om hur du aktiverar den här inställningen finns på här .


Om din enhet är länkad till Webex edge för enheter behöver du programvaruversion CE9.14.3 .

1

Från kundvyn inhttps://admin.webex.com , gå till sidan Enheter.

2

Välj Inställningar i det övre högra hörnet och navigera till Mötesleverantörer. Slå på Aktivera Microsoft Teams .