Da biste omogućili Microsoft Teams WebRTC Calling, hibridni kalendar mora da bude uključen. Uverite se da je i veb-pokretač uključen – Ako nije, pratite korake opisane ovde da biste ga uključili.

Podešavanje anonimnog pridruživanja je podrazumevano uključeno u Microsoft Teams. Ako je isključen, možete da ga uključite u usluzi Microsoft Teams da bi uređaji mogli da se pridruže preko WebRTC-a. Za više informacija o tome kako da omogućite ovo podešavanje, idite ovde.


Ako je uređaj povezan sa uređajem Webex edge za uređaje, potrebna vam je CE9.14.3 verzija softvera.

1

Iz prikaza klijenta u , https://admin.webex.comidite na stranicu Uređaji.

2

Izaberite Podešavanja u gornjem desnom uglu i krećite se do pružaoca usluga sastanka. Uključite opciju Omogući Microsoft timove.