Aby włączyć połączenia Microsoft Teams WebRTC, kalendarz hybrydowy musi być włączony. Upewnij się, że silnik sieci Web jest również włączony — jeśli nie, wykonaj opisane czynności tutaj aby go włączyć.

Ustawienie dołączania anonimowego jest domyślnie włączone w Microsoft Teams. Jeśli jest wyłączony, możesz go wyłączyć wł. w Microsoft Teams, aby urządzenia mogły dołączać za pośrednictwem WebRTC. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak włączyć to ustawienie, przejdź tutaj .


Jeśli urządzenie jest połączone z Webex Edge for Devices, potrzebna jest wersja oprogramowania CE9.14.3.

1

Z widoku klienta whttps://admin.webex.com , przejdź do strony Urządzenia.

2

Wybierz Ustawienia w prawym górnym rogu i przejdź do Dostawcy spotkań. Włącz Włącz usługę Microsoft Teams .