Започнете среща в личната си стая

1

Отворете приложението за виртуален работен плот и влезте в профила си.

2

Щракнете върху бутона Старт събрание .

Стартовото събрание може да започне само среща на Лична стая.

Започване на планирана среща

1

Отворете приложението за виртуален работен плот и влезте в профила си.

2

Изберете бутона Старт, за да стартирате събранието, на което сте домакин.