Starta ett möte i ditt personliga rum

1

Öppna det virtuella Skriv bords programmet och logga in.

2

Klicka på knappen starta möte .

Starta mötet kan endast starta ett möte i ett personligt rum.

Starta ett schemalagt möte

1

Öppna virtuellt Skriv bords program och logga in.

2

Klicka på knappen starta för att starta mötet som du är värd för.