התחל פגישה בחדר האישי שלך

1

פתח את אפליקציית שולחן העבודה הווירטואלי והיכנס.

2

לחץ על לחצן התחל פגישה .

פגישת 'התחל' יכולה להתחיל פגישה בחדר אישי בלבד.

התחל פגישה מתוזמנת

1

פתח את אפליקציית שולחן העבודה הווירטואלי והיכנס.

2

בחר בלחצן התחל כדי להתחיל את הפגישה שבה אתה מארח.