Een vergadering starten in uw persoonlijke ruimte

1

Open de virtuele bureau blad-app en meld u aan.

2

Klik op de knop vergadering starten .

De Start vergadering kan alleen een vergadering in een persoonlijke ruimte starten.

Een geplande vergadering starten

1

Open de virtuele bureau blad-app en meld u aan.

2

Klik op de knop Start om de vergadering te starten waarvan u de host bent.