Starte et møte i ditt personlige rom

1

Åpne appen for virtuelt skrivebord og logg på.

2

Klikk på knappen Start møte.

Start møte kan bare brukes til å starte et møte i personlig rom.

Start et planlagt møte

1

Åpne appen for virtuelt skrivebord og logg på.

2

Velg Start for å starte møtet du er vert for.