Можете да контролирате възпроизвеждането на музика от лицевата страна на дясната чаша за ухо. Възпроизвеждането на музика автоматично спира на пауза, когато имате входящо повикване и се възобновява след края на разговора.

Натисни Играйте бутон в центъра на дясната чаша за ухо, за да поставите на пауза и да пуснете музика със слушалките си.

Бутон за възпроизвеждане на слушалки Cisco 730

 

Ако интелигентните сензори на вашите слушалки са включени, можете също да поставите на пауза и да възпроизвеждате музика, когато свалите и сложите слушалките си.

Музикалните контроли на слушалките ви са разположени на лицевата страна на дясната чаша за ухо.

Натиснете прескочи напред или прескочи назад за да пропуснете песен.

Бутони за напред и назад на слушалките Cisco 730
Бутоните за сила на звука са разположени на лицевата страна на дясната чаша за ухо.

Натиснете увеличаване на звука или намали звука за да регулирате силата на звука на слушалките.

Cisco Headset 730 контроли на силата на звука