Môžete ovládať prehrávanie hudby na prednej strane pravého náušníka. Prehrávanie hudby sa automaticky pozastaví, keď máte prichádzajúci hovor, a obnoví sa po skončení hovoru.

Stlačením tlačidla Prehrať v strede pravého náušníka pozastavíte prehrávanie hudby pomocou náhlavnej súpravy.

Cisco Headset 730 play button

 

Ak sú inteligentné senzory na náhlavnej súprave zapnuté, môžete tiež pozastaviť a prehrávať prehrávanie hudby pri vzlietnutí a nasadení náhlavnej súpravy.

Ovládacie prvky hudby náhlavnej súpravy sa nachádzajú na prednej strane pravého náušníka.

Stlačte skip forward alebo skip back Preskočíte skladbu.

Forward and back buttons on the Cisco Headset 730
Tlačidlá hlasitosti sú umiestnené na prednej strane pravého náušníka.

Stlačte volume up a volume down Upravte hlasitosť náhlavnej súpravy.

Cisco Headset 730 volume controls