Du kan kontrollere musikkavspillingen på forsiden av høyre øreklokke. Musikkavspilling settes automatisk på pause når du har en innkommende samtale og fortsetter etter at samtalen avsluttes.

trykk Spille knappen i midten av den høyre ørekoppen for å pause og spille av musikk med headsettet.

Cisco Headset 730 avspillingsknapp

 

Hvis smartsensorene på headsettet er slått på, kan du også sette på pause og spille av musikk når du tar av og på headsettet.

Headsettets musikkkontroller er plassert på forsiden av høyre øreklokke.

trykk hoppe fremover eller hoppe tilbake for å hoppe over et spor.

Forover- og tilbakeknapper på Cisco Headset 730
Volumknappene er plassert på forsiden av høyre øreklokke.

trykk volum opp eller volum ned for å justere hodetelefonvolumet.

Cisco Headset 730 volumkontroller