ניתן לשלוט בהשמעת המוסיקה על פני גביע האוזן הימני. השמעת מוסיקה מושהית אוטומטית כאשר מתקבלת שיחה נכנסת ומתחדשת לאחר סיום השיחה.

לחץ על לחצן ההפעלה שבמרכז הספל של האוזן הימנית כדי להשהות ולהשמיע מוסיקה באמצעות האוזניות.

Cisco אוזניות 730 לחצן הפעל

 

אם החיישנים החכמים באוזניות מופעלים, ניתן גם להשהות ולהשמיע השמעת מוסיקה כאשר אתה ממריא ומניח את האוזניות.

פקדי המוסיקה של האוזניות ממוקמים על פני גביע האוזן הימני.

לחץ על דלג קדימה או דילוג אחורה לדלג על מסלול

לחצני העבר והגב ב-Cisco אוזניות 730
לחצני עוצמת הקול ממוקמים על פני גביע האוזן הימני.

לחץ על השמע כלפי מעלה או עוצמת הקול כדי לכוונן את עוצמת האוזניות.

Cisco אוזניות 730 עוצמת קול