באפשרותך לשלוט בהשמעת מוסיקה על פני כוס האוזן הימנית. השמעת מוזיקה מושהית אוטומטית כאשר יש לך שיחה נכנסת ומתחדשת לאחר סיום השיחה.

לחץ על לחצן ההפעלה במרכז כוס האוזן הימנית כדי להשהות ולהשמיע מוסיקה באמצעות האוזניות.

Cisco Headset 730 play button

 

אם החיישנים החכמים באוזניות מופעלים, תוכל גם להשהות ולהשמיע מוסיקה בעת ההמראה והרכבת האוזניות.

פקדי המוזיקה של האוזניות ממוקמים על פני כוס האוזן הימנית.

ללחוץ skip forward או skip back כדי לדלג על רצועה.

Forward and back buttons on the Cisco Headset 730
לחצני עוצמת הקול ממוקמים על פני כוס האוזן הימנית.

ללחוץ volume up וגם volume down כדי לכוונן את עוצמת הקול באוזניות.

Cisco Headset 730 volume controls