Přehrávání hudby lze ovládat na čelní straně pravého sluchátka. Přehrávaná hudba se automaticky pozastaví, když máte příchozí hovor, a pokračuje po ukončení hovoru.

Stisknutím tlačítka Přehrát uprostřed pravého sluchátka pozastavíte a přehrajete hudbu z náhlavní soupravy.

Tlačítko Přehrát na náhlavní soupravě Cisco 730

 

Pokud jsou na náhlavní soupravě zapnuty inteligentní snímače, hudbu lze pozastavit a přehrát také odložením nebo nasazením náhlavní soupravy.

Tlačítka pro ovládání hudby z náhlavní soupravy se nachází na čelní straně pravého sluchátka.

Stisknutím Přeskočení vpřed nebo Přeskočení zpět přeskočíte stopu.

Tlačítka pro posunutí vpřed a zpět na náhlavní soupravě Cisco 730
Tlačítka hlasitosti se nachází na čelní straně pravého sluchátka.

Stisknutím Zvýšení hlasitosti nebo Snížení hlasitosti upravíte hlasitost náhlavní soupravy.

Ovládání hlasitosti náhlavní soupravy Cisco 730