Reprodukciju glazbe možete kontrolirati na licu desne slušalice. Reprodukcija glazbe automatski se zaustavlja kad imate dolazni poziv i nastavlja se nakon završetka poziva.

Pritisnite tipku Play u središtu čaše desnog uha za pauzu i reprodukciju glazbe slušalicama.

Tipka za reprodukciju Cisco slušalica 730

 

Ako su pametni senzori na slušalicama uključeni, možete pauzirati i reproducirati glazbu kad skinete slušalice.

Glazbene kontrole slušalica nalaze se na licu desne slušalice.

Pritisnite preskoči naprijed ili preskoči natrag za preskakanje zapisa.

Tipke naprijed i natrag na Cisco slušalicama 730
Tipke za glasnoću nalaze se na licu šalice za desno uho.

Pritisnite pojačati glasnoću ili smanjiti glasnoću za podešavanje glasnoće slušalica.

Cisco slušalice 730 kontrole glasnoće