Reprodukciju muzike možete da kontrolišete na licu čaše za desno uvo. Reprodukcija muzike se automatski zaustavlja kada imate dolazni poziv i nastavlja se nakon završetka poziva.

Pritisnite taster Play u centru čaše desnog uva da biste pauzirali i pustili muziku pomoću slušalica.

Cisco slušalice 730 Play taster

 

Ako su pametni senzori na vašim slušalicama uključeni, možete takođe pauzirati i reprodukovati muziku kada skinete i stavite slušalice.

Muzičke komande slušalica nalaze se na licu desne slušalice.

Pritisnite preskoči unapred ili preskoči unazad da biste preskočili numeru.

Dugmad za napred i nazad na Cisco slušalicama 730
Dugmad za jačinu zvuka nalaze se na licu čaše za desno uvo.

Pritisnite jačina zvuka ili smanji jačinu zvuka za podešavanje jačine zvuka slušalica.

Cisco slušalice 730 kontrole jačine zvuka