Администратори на webex сайт

Преди потребителите с акаунт в Microsoft Teams да могат да използват раздела Webex в Microsoft Teams, администраторите на webex сайтове трябва да свържат акаунтите на потребителите в Webex със своите акаунти в Microsoft 365. Имейл адресите и за двата профила трябва да съвпадат, а безплатните акаунти на Microsoft Teams не могат да се използват.

1

От изгледа на клиента в https:/ / admin.webex.com, отидете на Услуги .

2

Под Събраниеизберете Сайтове , изберете сайта си и след това изберете Конфигуриране на сайт .

3

Под Общи настройки изберете Опции засайта .

4

В секцията Интеграция на трети страни под Microsoft (Екипи на Microsoft 365 и Microsoft) проверете следните опции:

Квадратчета за отметка "Microsoft 365" и "Екипи"
  • Позволете на потребителите да влизат в Webex Срещи със своите акаунти в Microsoft 365 – потребителите на Екипи на Microsoft, чиито акаунти са свързани със своя акаунт в Microsoft 365, могат да използват акаунта си в Microsoft 365, за да влизат в Webex Срещи.

  • (По избор) Автоматично свързвайте потребителите с този webex сайт, ако имейл адресът на акаунта им в Webex съвпада с техния имейл адрес на Microsoft 365 –Позволява на потребителите на Microsoft Teams да започват срещи в своите Webex Лични стаи, без да влизат в браузър, да виждат наскоро съединени лични стаи и да преглеждат предстоящите срещи.

5

Изберете Добавяне на ново упълномощаване.

Добави нов бутон за упълномощаване

За повече информация относно оторизацията и разрешенията, които Webex иска, вижте Оторизация и разрешения, поискани за Microsoft 365 в Уебекс администрация на сайта и Webex контролен център.

6

Влезте в администраторския си акаунт и изберете Приемане.

7

Изберете Актуализиране.

След оторизация актуализации с ИД на наемател и наемател домейн подробности, вашият сайт може да се интегрира с Microsoft Teams.
Преди потребителите с акаунт в Microsoft Teams да могат да използват раздела Webex в Microsoft Teams, администраторите на webex сайтове трябва да свържат акаунтите на потребителите в Webex със своите акаунти в Microsoft 365. Имейл адресите и за двата профила трябва да съвпадат, а безплатните акаунти на Microsoft Teams не могат да се използват.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

В секцията Интеграция на трети страни под Microsoft (Екипи на Microsoft 365 и Microsoft) проверете следните опции:

Квадратчета за отметка "Microsoft 365" и "Екипи"
  • Позволете на потребителите да влизат в Webex Срещи със своите акаунти в Microsoft 365 – потребителите на Екипи на Microsoft, чиито акаунти са свързани със своя акаунт в Microsoft 365, могат да използват акаунта си в Microsoft 365, за да влизат в Webex Срещи.

  • (По избор) Автоматично свързвайте потребителите с този webex сайт, ако имейл адресът на акаунта им в Webex съвпада с техния имейл адрес на Microsoft 365 –Позволява на потребителите на Microsoft Teams да започват срещи в своите Webex Лични стаи, без да влизат в браузър, да виждат наскоро съединени лични стаи и да преглеждат предстоящите срещи.

3

Изберете Добавяне на ново упълномощаване.

Добави нов бутон за упълномощаване

За повече информация относно оторизацията и разрешенията, които Webex иска, вижте Оторизация и разрешения, поискани за Microsoft 365 в Уебекс администрация на сайта и Webex контролен център.

4

Влезте в администраторския си акаунт и изберете Приемане.

5

Изберете Актуализиране.

След оторизация актуализации с ИД на наемател и наемател домейн подробности, вашият сайт може да се интегрира с Microsoft Teams.

Глобални администратори на Microsoft 365 или администратори на екипи на Microsoft

Преди да започнете

Собствениците на екипи и членовете на екипа могат да виждат и инсталират приложението Webex Meetings в магазина на microsoft Teams само след като глобалният администратор за Microsoft 365 е използвал следните стъпки, за да даде разрешение.

Ако имате оторизиран от FedRAMP Webex сайт, вижте Разрешаване на разрешеното от FedRAMP приложение за събрания на Cisco Webex за Microsoft 365, за да настроите интеграцията.

1

Отидете в центъра за администриране на Microsoft Teams и изберете Настройки > услуги и добавки , след което изберете Екипи на Microsoft.

2

Под Външни приложения – по подразбиране разрешаването навъншни приложения в екипите на Microsoft е включено. Ако изключите този превключвател, всички външни приложения на трети страни са деактивирани. Уверете се, че разрешавате външни приложения в Microsoft Teams.

3

Уверете се, че Разрешаване на странично зареждане на външни приложения е изключено.

4

Включете приложението, като поставите отметка в квадратчето Срещи на Cisco Webex.

5

Изберете Запиши.

Преди да започнете

За да инсталирате webex събранията за правителствено приложение за Microsoft 365, включете Разрешаване на външни приложения в екипи на Microsoft и Разрешаване настранично зареждане на външни приложения. За информация как да изтеглите инсталационния пакет, свържете се с webex-microsoft-bot-feedback@cisco.com и включете MSTeams FedRAMP изтегляне като предмет.

Преди потребителите с акаунт в Microsoft Teams да могат да използват раздела Webex в Microsoft Teams, администраторите на webex сайтове трябва да свържат акаунтите на потребителите в Webex със своите акаунти в Microsoft 365. Имейл адресите и за двата профила трябва да съвпадат.

1

Влезте в Microsoft Teams с вашия акаунт на администратор.

2

Щракнете върху Приложения , след което изберете Качване на персонализирано приложение > Качване за <tenant name="">.

3

Намерете Webex срещи за правителство.zip на локалния си компютър и го отворете.

4

Щракнете върху Webex събрания за правителствои след това щракнете върху Добави .

5

Щракнете върху Дайте разрешение, след което въведете паролата си, ако се изисква.

6

Щракнете върху Приемам, за да предоставите на Webex Meetingsисканите разрешения.

Ако сте глобален администратор на Microsoft 365 или администратор на екипи на Microsoft, можете да зададете Webex сайт за цялата ви организация. Когато зададете уебекс сайт в целия организация, всеки канал във вашата организация използва този сайт, ако не е зададен друг сайт. Все още можете да зададете различен сайт за себе си или за екип.

1

Ако във вашата организация има други администратори на Microsoft Teams, те може вече да са задали сайт за вашата организация. За да проверите дали е зададен или не сайт, в частен чат с бота Cisco Webex Срещи въведете сайт орг и натиснете Enter.

2

Ако webex сайтът не е зададен или искате да зададете друг, въведете сайт org [URL адрес на webex сайт ]и натиснете Enter. URL адресът на сайта Ви webex обикновено е във форматната фирма.webex.com.

Задаване на webex сайта на вашата организация
3

Ако искате да премахнете webex сайта като по подразбиране за вашата организация, въведете сайт org нулиране и натиснете Enter .

1

В Екипи на Microsoft изберете Добавяне на раздел в горната част наДобавяне на икона на раздел канала.

2

Потърсете и изберете приложението "Срещи на Cisco Webex".

Ако не получите никакви резултати от търсенето, уверете се, че имате версия 2.0 или по-нова на приложението Webex Meetings. За повече информация вижте Добавяне или актуализиране на Приложението за събрания на Cisco Webex за екип.

3

Следвайте инструкциите на екрана и, ако получите подкана, приемете исканите разрешения.

4

Кликнете върху Съгласие от името на вашата организация в прозореца за искане на разрешение, така че всяко лице във вашата организация да не трябва да приема исканите разрешения поотделно.

Глобалните администратори на Microsoft 365 или администраторите на Екипи на Microsoft могат да използват тези общи за организацията команди с приложението Webex Meetings.


Командите за оргове на сайта не отварят менюто с команди. Въведете пълните команди, за да ги използвате.

Команда

Описание

сайт орг [организация Webex сайт URL]

Пример: сайт орг mysite.webex.com

Задава URL адреса на webex сайта за канали във вашата организация. Когато споделяте връзка за събрание, вашата организация Webex сайт URL се използва, освен ако не зададете различен за себе си или екип.

сайт орг

Показва сайта, зададен в момента за вашата организация.

сайт org нулиране

Премахва URL адреса на уебекс сайта ви в целия организация.