Webex-webbplatsadministratörer

Innan användare med ett Microsoft Teams-konto kan använda Webex-fliken i Microsoft Teams måste Webex-webbplatsadministratörer länka användares Webex-konton till sina Microsoft 365-konton. E-postadresserna för båda kontona ska vara samma och kostnadsfria konton för Microsoft Teams kan inte användas.

1

Från kundvyn i https:///admin.webex.comgår du till Tjänster .

2

Under Möte väljer du Webbplatser, markerar din webbplats och väljer sedan Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

Under avsnittet Tredjepartsintegrering under Microsoft (Microsoft 365 och Microsoft Teams) ska du kontrollera följande alternativ:

Kryssrutor för Microsoft 365 och Teams
  • Tillåt användare att logga in på Webex Meetings med sina Microsoft 365-konton – Microsoft Teams-användare vars konton är länkade till sina Microsoft 365-konton kan använda sina Microsoft 365-konton för att logga in på Webex Meetings.

  • (Valfritt) Länka användare automatiskt till den här Webex-webbplatsen om e-postadressen på deras Webex-konto är samma som deras Microsoft 365-e-postadress – låter Microsoft Teams-användare starta möten i sina personliga Webex-rum utan att logga in på en webbläsare, se nyligen använda personliga rum och visa kommande möten.

5

Välj Lägg till ny auktorisering.

Knappen Lägg till ny behörighet

För mer information om auktorisering och behörigheter som Webex begär, se Behörighet och behörigheter som efterfrågas för Microsoft 365 i Webex webbplatsadministration och Webex Control Hub.

6

Logga in på ditt administratörskonto och välj Godkänn.

7

Välj Uppdatera.

När behörighetsuppdateringen har uppdateras med innehavarens ID och klientens domän uppgifter kan din -webbplats integreras med Microsoft Teams.
Innan användare med ett Microsoft Teams-konto kan använda Webex-fliken i Microsoft Teams måste Webex-webbplatsadministratörer länka användares Webex-konton till sina Microsoft 365-konton. E-postadresserna för båda kontona ska vara samma och kostnadsfria konton för Microsoft Teams kan inte användas.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

Under avsnittet Tredjepartsintegrering under Microsoft (Microsoft 365 och Microsoft Teams) ska du kontrollera följande alternativ:

Kryssrutor för Microsoft 365 och Teams
  • Tillåt användare att logga in på Webex Meetings med sina Microsoft 365-konton – Microsoft Teams-användare vars konton är länkade till sina Microsoft 365-konton kan använda sina Microsoft 365-konton för att logga in på Webex Meetings.

  • (Valfritt) Länka användare automatiskt till den här Webex-webbplatsen om e-postadressen på deras Webex-konto är samma som deras Microsoft 365-e-postadress – låter Microsoft Teams-användare starta möten i sina personliga Webex-rum utan att logga in på en webbläsare, se nyligen använda personliga rum och visa kommande möten.

3

Välj Lägg till ny auktorisering.

Knappen Lägg till ny behörighet

För mer information om auktorisering och behörigheter som Webex begär, se Behörighet och behörigheter som efterfrågas för Microsoft 365 i Webex webbplatsadministration och Webex Control Hub.

4

Logga in på ditt administratörskonto och välj Godkänn.

5

Välj Uppdatera.

När behörighetsuppdateringen har uppdateras med innehavarens ID och klientens domän uppgifter kan din -webbplats integreras med Microsoft Teams.

Microsoft 365 globala administratörer eller Microsoft Teams-administratörer

Innan du börjar

Team ägare och team medlemmar kan se och installera Webex Meetings-appen i Microsoft Teams Store endast efter att den globala administratören för Microsoft 365 har använt följande steg för att ge behörighet.

Om du har en FedRAMP-auktoriserad Webex-webbplats, se Aktivera FedRAMP-auktoriserad Cisco Webex Meetings-app för Microsoft 365 för att konfigurera integreringen.

1

Gå till Microsoft Teams admin center och välj Inställningar > Tjänster och tillägg och välj sedan Microsoft Teams .

2

Tillåt som standard att externa appar i Microsoft Teams är aktiverade under externa appar . Om du stänger av den här växeln inaktive ras alla externa appar från tredje part. Se till att du tillåter externa appar i Microsoft Teams.

För mer information, gå till admin-inställningar för appar i Microsoft Teams.

3

Kontrol lera att Tillåt inläsning av externa appar är avstängt .

4

Aktivera appen genom att markera Cisco Webex Meetings kryssrutan.

5

Välj Spara.

Innan du börjar

För att installera Webex Meetings för offentlig app för Microsoft 365 aktiverar du Tillåt externa appar i Microsoft Teams och Tillåt inläsning av externaappar. För information om hur du hämtar installationspaketet kan du kontakta webex-microsoft-bot-feedback@cisco.com och inkludera FEDRAMP-hämtning i MS Teams som ämne.

Innan användare med ett Microsoft Teams-konto kan använda Webex-fliken i Microsoft Teams måste Webex-webbplatsadministratörer länka användares Webex-konton till sina Microsoft 365-konton. E-postadresserna för båda kontona måste matcha.

1

Logga in i Microsoft Teams med ditt administratörskonto.

2

Klicka på Appar och välj sedan Överför ett anpassat program som > Överför för <tenant name="">.

3

Leta Webex Meetings för Government.zip på din lokala dator och öppna den.

4

Klicka Webex Meetings för Myndigheter och sedan på Lägg till.

5

Klicka på Ge behörighet och ange sedan ditt lösenord om detbehövs.

6

Klicka på Acceptera om du Webex Meetings de behörigheter somefterfrågas.

Om du är en Global Microsoft 365-administratör eller Microsoft Teams-administratör kan du konfigurera en Webex-webbplats för hela din organisation. När du anger en organisationsomfattande Webex-webbplats använder alla kanaler i organisationen den webbplatsen om ingen annan webbplats har ställts in. Du kan fortfarande ställa in en annan webbplats för dig själv eller för ett team.

1

Om det finns andra Microsoft Teams-administratörer i din organisation kan de redan ha ställt in en webbplats för din organisation. För att kontrollera om en webbplats har ställts in eller inte kan du i en privat chatt med boten Cisco Webex Meetings skriva webbplats org och trycka på Enter .

2

Om Webex-webbplatsen inte har ställts in eller om du vill ställa in en annan skriver du in webbplats org [Webex site URL] och trycker på Enter. URL:en till din Webex-webbplats är vanligtvis i formatetföretag webex.com.

Ställa in organisationens Webex-webbplats
3

Om du vill ta bort Webex-webbplatsen som standard för din organisation skriver du webbplats org reset och trycker på Enter.

1

I Microsoft Teams väljer du Lägg till en flik högst upp iLägg till en flikikon kanalen.

2

Sök efter och välj Cisco Webex Meetings appen.

Om du inte får några sökresultat ska du se till att du har version 2.0 eller senare av Webex Meetings app. Mer information finns i Lägg till eller uppdatera Cisco Webex Meetings för ett team.

3

Följ anvisningarna på skärmen och godkänn de behörigheter som efterfrågas vid uppmaning.

4

Klicka på Godkänn för din organisations räkning i fönstret för behörighetsbegäran så att varje person i din organisation inte behöver godkänna de begärda behörigheterna individuellt.

Globala administratörer eller Microsoft Teams-administratörer i Microsoft 365 kan använda dessa organisationsomfattande kommandon med Webex Meetings-appen.


Webbplatsorganisationens kommandon öppnar inte kommandona. Skriv in de fullständiga kommandona för att använda dem.

Kommando

Beskrivning

webbplatsorganisation [organisationens URL till Webex-webbplatsen]

Exempel: organisationswebbplats mysite.webex.com

Anger URL för Webex-webbplatsen för kanaler i din organisation. När du delar en möteslänk används URL:en till din organisations Webex-webbplats om du inte anger en annan för dig själv eller ett team.

webbplatsorganisation

Visar den webbplats som för närvarande är inställd för din organisation.

organisationsåterställning för webbplats

Tar bort URL:en till din organisationsomfattande Webex-webbplats.