Administratorzy witryny Webex

Zanim użytkownicy z kontem Microsoft Teams będą mogli korzystać z karty Webex w Microsoft Teams, administratorzy witryn Webex muszą połączyć konta Webex użytkowników z ich kontami Microsoft 365. Adresy e-mail obu kont powinny być zgodne i nie można używać bezpłatnych kont Microsoft Teams.

1

Z punktu widzenia klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługi.

2

Pod Spotkanie, Wybierz Witryny, wybierz swoją witrynę, a następnie wybierz Konfiguruj witrynę.

3

Pod Ustawienia wspólne, Wybierz Opcje witryny.

4

W sekcji Integracja z innymi firmami w obszarze Microsoft (Microsoft 365 i Microsoft Teams) zaznacz następujące opcje:

Pola wyboru opcji Microsoft 365 i Teams
  • Zezwalaj użytkownikom na logowanie się do Webex Meetings przy użyciu ich kont Microsoft 365 — użytkownicy Microsoft Teams, których konta są połączone z ich kontem Microsoft 365, mogą używać swojego konta Microsoft 365 do logowania się do Webex Meetings.

  • (Opcjonalnie) Automatycznie łącz użytkowników z tą witryną Webex, jeśli ich adres e-mail konta Webex jest zgodny z ich adresem e-mail Microsoft 365 — umożliwia użytkownikom Microsoft Teams rozpoczynanie spotkań w ich pokojach osobistych Webex bez logowania się do przeglądarki, wyświetlanie ostatnio dołączonych do pokoi osobistych i wyświetlanie nadchodzących spotkania.

5

Wybierz Dodaj nową autoryzację.

Przycisk Dodaj nową autoryzację

Aby uzyskać więcej informacji na temat autoryzacji i uprawnień wymaganych przez Webex, zobaczex Wymagana autoryzacja i uprawnienia dla platformy Microsoft 365 w Webex Site Administration i Webex Control Hub.

6

Zaloguj się na swoje konto administratora i wybierz Zaakceptować.

7

Wybierz Aktualizuj.

Po zaktualizowaniu autoryzacji o identyfikator dzierżawy i szczegóły domeny dzierżawy Twoja witryna może zostać zintegrowana z Microsoft Teams.
Zanim użytkownicy z kontem Microsoft Teams będą mogli korzystać z karty Webex w Microsoft Teams, administratorzy witryn Webex muszą połączyć konta Webex użytkowników z ich kontami Microsoft 365. Adresy e-mail obu kont powinny być zgodne i nie można używać bezpłatnych kont Microsoft Teams.

1

Zaloguj się do Administracji witryny Webex i przejdź do Konfiguracja > Wspólne ustawienia witryny > Opcje.

2

W sekcji Integracja z innymi firmami w obszarze Microsoft (Microsoft 365 i Microsoft Teams) zaznacz następujące opcje:

Pola wyboru opcji Microsoft 365 i Teams
  • Zezwalaj użytkownikom na logowanie się do Webex Meetings przy użyciu ich kont Microsoft 365 — użytkownicy Microsoft Teams, których konta są połączone z ich kontem Microsoft 365, mogą używać swojego konta Microsoft 365 do logowania się do Webex Meetings.

  • (Opcjonalnie) Automatycznie łącz użytkowników z tą witryną Webex, jeśli ich adres e-mail konta Webex jest zgodny z ich adresem e-mail Microsoft 365 — umożliwia użytkownikom Microsoft Teams rozpoczynanie spotkań w ich pokojach osobistych Webex bez logowania się do przeglądarki, wyświetlanie ostatnio dołączonych do pokoi osobistych i wyświetlanie nadchodzących spotkania.

3

Wybierz Dodaj nową autoryzację.

Przycisk Dodaj nową autoryzację

Aby uzyskać więcej informacji na temat autoryzacji i uprawnień wymaganych przez Webex, zobaczex Wymagana autoryzacja i uprawnienia dla platformy Microsoft 365 w Webex Site Administration i Webex Control Hub.

4

Zaloguj się na swoje konto administratora i wybierz Zaakceptować.

5

Wybierz Aktualizuj.

Po zaktualizowaniu autoryzacji o identyfikator dzierżawy i szczegóły domeny dzierżawy Twoja witryna może zostać zintegrowana z Microsoft Teams.

Administratorzy globalni Microsoft 365 lub Administratorzy Microsoft Teams

Przed rozpoczęciem

Właściciele i członkowie zespołu mogą wyświetlać i instalować Spotkania Webex w sklepie Microsoft Teams Store dopiero po wykonaniu przez administratora globalnego platformy Microsoft 365 następujących kroków w celu udzielenia pozwolenia.

Jeśli masz witrynę Webex autoryzowaną przez FedRAMP, zobacz Włącz autoryzację FedRAMP Spotkania Cisco Webex Aplikacja na platformę Microsoft 365 aby skonfigurować integrację.

1

Przejdź do centrum administracyjnego Microsoft Teams i wybierz Ustawienia > Usługi i dodatki, a następnie wybierz Zespoły Microsoft.

2

Pod Aplikacje zewnętrzne, domyślnie, Zezwalaj na zewnętrzne aplikacje w Microsoft Teams jest włączony. Jeśli wyłączysz ten przełącznik, wszystkie zewnętrzne aplikacje innych firm zostaną wyłączone. Upewnij się, że zezwalasz na aplikacje zewnętrzne w Microsoft Teams.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Ustawienia administratora aplikacji w Microsoft Teams.

3

Upewnić się, że Zezwalaj na ładowanie zewnętrzne aplikacji zewnętrznych jest wyłączony.

4

Włącz aplikację, zaznaczając Spotkania Cisco Webex pole wyboru.

5

Kliknij przycisk Zapisz.

Przed rozpoczęciem

Aby zainstalować aplikację Webex Meetings dla instytucji rządowych na platformę Microsoft 365, włącz Zezwalaj na zewnętrzne aplikacje w Microsoft Teams i Zezwalaj na ładowanie zewnętrzne aplikacji zewnętrznych. Aby uzyskać informacje o tym, jak pobrać pakiet instalacyjny, skontaktuj się webex-microsoft-bot-feedback@cisco.com i obejmują Pobieranie MS Teams FedRAMP jako temat.

Zanim użytkownicy z kontem Microsoft Teams będą mogli korzystać z karty Webex w Microsoft Teams, administratorzy witryn Webex muszą połączyć konta Webex użytkowników z ich kontami Microsoft 365. Adresy e-mail obu kont powinny być zgodne.

1

Zaloguj się do Microsoft Teams przy użyciu swojego konta administratora.

2

Kliknij Aplikacje, a następnie wybierz Prześlij niestandardową aplikację > Prześlij do <tenant name="">.

3

Znajdź Spotkania Webex dla rządu.zip na lokalnym komputerze i otwórz go.

4

Kliknij Spotkania Webex dla rządu, a następnie kliknij Dodaj.

5

Kliknij Daj zgodę, a następnie w razie potrzeby wprowadź hasło.

6

Kliknij Zaakceptować udzielenia Spotkania Webexwymagane uprawnienia.

Jeśli jesteś administratorem globalnym usługi Microsoft 365 lub administratorem usługi Microsoft Teams, możesz ustawić witrynę Webex dla całej organizacji. Po skonfigurowaniu witryny Webex obejmującej całą organizację każdy kanał w organizacji korzysta z tej witryny, o ile nie ustawiono żadnej innej witryny. Ciągle możesz ustaw dla siebie inną witrynę lub dla zespołu.

1

Jeśli w Twojej organizacji są inni administratorzy Microsoft Teams, mogli już ustawić witrynę dla Twojej organizacji. Aby sprawdzić, czy strona została ustawiona, na prywatnym czacie z Spotkania Cisco Webex bot, typ organizacja witryny i naciśnij Wchodzić.

2

Jeśli witryna Webex nie została ustawiona lub chcesz ustawić inną, wpisz organizacja witryny [URL witryny Webex] i naciśnij Wchodzić. Adres URL Twojej witryny Webex jest zwykle w formacie firma.webex.com.

Konfigurowanie witryny Webex Twojej organizacji
3

Jeśli chcesz usunąć witrynę Webex jako domyślną dla swojej organizacji, wpisz zresetowanie organizacji witryny i naciśnij Wchodzić.

1

W Microsoft Teams wybierz Dodaj kartęDodaj ikonę karty na górze kanału.

2

Wyszukaj i wybierz Spotkania Cisco Webex aplikacja.

Jeśli nie otrzymasz żadnych wyników wyszukiwania, upewnij się, że masz wersję 2.0 lub nowszą Spotkania Webex aplikacja. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodaj lub zaktualizuj Spotkania Cisco Webex Aplikacja dla zespołu.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i, jeśli zostaniesz o to poproszony, zaakceptuj wymagane uprawnienia.

4

Kliknij Zgoda w imieniu Twojej organizacji w oknie żądania uprawnień, aby każda osoba w Twojej organizacji nie musiała indywidualnie akceptować żądanych uprawnień.

Administratorzy globalni platformy Microsoft 365 lub administratorzy Microsoft Teams mogą używać tych poleceń dotyczących całej organizacji za pomocą: Spotkania Webex aplikacja.


organizacja witryny polecenia nie otwierają menu poleceń. Wpisz pełne polecenia, aby ich użyć.

Polecenie

Opis

organizacja witryny [URL strony internetowej organizacji Webex]

Przykład: organizacja witryny mojawitryna.webex.com

Ustawia adres URL witryny Webex dla kanałów w Twojej organizacji. Gdy udostępniasz łącze do spotkania, używany jest adres URL witryny Webex Twojej organizacji, chyba że ustawisz inny dla siebie lub zespołu.

organizacja witryny

Pokazuje witrynę aktualnie ustawioną dla Twojej organizacji.

zresetowanie organizacji witryny

Usuwa adres URL witryny Webex dla całej organizacji.