Webex-nettstedsadministratorer

Før brukere med en Microsoft Teams-konto kan bruke Webex-fanen i Microsoft Teams, må Webex-nettstedsadministratorer koble brukernes Webex-kontoer til Microsoft 365-kontoene sine. E-postadressene for begge kontoene skal samsvare, og gratiskontoer for Microsoft Teams kan ikke brukes.

1

Fra kundevisningen i https:/ / admin.webex.com går du til Tjenester.

2

Under Møte velger du Nettsteder, velger nettstedet, og velger deretter Konfigurer nettsted.

3

Under Fellesinnstillinger velger du Alternativer for nettsted.

4

Merk av følgende alternativer i delen Tredjepartsintegrering under Microsoft (Microsoft 365 og Microsoft Teams):

Avmerkingsbokser for Microsoft 365 og Teams
  • Tillat at brukere kan logge på Webex-møter med Microsoft 365-kontoene sine – Microsoft Teams-brukere med kontoer som er koblet til Microsoft 365-kontoen, kan bruke Microsoft 365-kontoen til å logge på Webex Meetings.

  • (Valgfritt) Koble automatisk brukere til dette Webex-nettstedet hvis e-postadressen for Webex-kontoen samsvarer med Microsoft 365-e-postadressen – Lar Microsoft Teams-brukere starte møter i sine personlige Webex-rom uten å logge på en nettleser, se personlige rom de nylig ble med i, og vise kommende møter.

5

Velg Legg til ny autorisasjon.

Knappen Legg til ny autorisasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om autorisasjonen og tillatelsene som Webex ber om, kan du se Autorisasjon og tillatelser forespurt for Microsoft 365 i Webex-nettstedsadministrasjon og Webex Control Hub.

6

Logg på administratorkontoen, og velg Godta.

7

Velg Oppdater.

Når autorisasjonsoppdateringene med leietaker-ID og leietakerdomenedetaljer er oppdatert, kan nettstedet integreres med Microsoft Teams.
Før brukere med en Microsoft Teams-konto kan bruke Webex-fanen i Microsoft Teams, må Webex-nettstedsadministratorer koble brukernes Webex-kontoer til Microsoft 365-kontoene sine. E-postadressene for begge kontoene skal samsvare, og gratiskontoer for Microsoft Teams kan ikke brukes.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

Merk av følgende alternativer i delen Tredjepartsintegrering under Microsoft (Microsoft 365 og Microsoft Teams):

Avmerkingsbokser for Microsoft 365 og Teams
  • Tillat at brukere kan logge på Webex-møter med Microsoft 365-kontoene sine – Microsoft Teams-brukere med kontoer som er koblet til Microsoft 365-kontoen, kan bruke Microsoft 365-kontoen til å logge på Webex Meetings.

  • (Valgfritt) Koble automatisk brukere til dette Webex-nettstedet hvis e-postadressen for Webex-kontoen samsvarer med Microsoft 365-e-postadressen – Lar Microsoft Teams-brukere starte møter i sine personlige Webex-rom uten å logge på en nettleser, se personlige rom de nylig ble med i, og vise kommende møter.

3

Velg Legg til ny autorisasjon.

Knappen Legg til ny autorisasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om autorisasjonen og tillatelsene som Webex ber om, kan du se Autorisasjon og tillatelser forespurt for Microsoft 365 i Webex-nettstedsadministrasjon og Webex Control Hub.

4

Logg på administratorkontoen, og velg Godta.

5

Velg Oppdater.

Når autorisasjonsoppdateringene med leietaker-ID og leietakerdomenedetaljer er oppdatert, kan nettstedet integreres med Microsoft Teams.

Globale administratorer for Microsoft 365 eller Microsoft Teams-administratorer

Før du starter

Teameiere og teammedlemmer kan bare se og installere Webex Meetings-appen i Microsoft Teams Store etter at global administrator for Microsoft 365 har brukt følgende fremgangsmåte for å gi tillatelse.

Hvis du har et FedRAMP-autorisert Webex-nettsted, kan du se Aktivere den FedRAMP-autoriserte Cisco Webex Meetings-appen for Microsoft 365 for å konfigurere integreringen.

1

Gå til administrasjonssenteret for Microsoft Teams, velg Innstillinger > Tjenester og tillegg, og velg deretter Microsoft Teams.

2

Under Eksterne apper er standardinnstillingen at Tillat eksterne apper i Microsoft Teams er på. Hvis du slår av denne bryteren, deaktiveres alle eksterne tredjepartsapper. Kontroller at du tillater eksterne apper i Microsoft Teams.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Administratorinnstillinger for apper i Microsoft Teams.

3

Pass på at Tillat sideinnlasting av eksterne apper er slått av.

4

Aktiver appen ved å krysse av i boksen for Cisco Webex Meetings.

5

Velg Lagre.

Før du starter

Hvis du vil installere Webex Meetings for Government-appen for Microsoft 365, slår du på Tillat eksterne apper i Microsoft Teams og Tillat sideinnlasting av eksterne apper. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du laster ned installasjonspakken, kan du kontakte webex-microsoft-bot-feedback@cisco.com og inkludere MS Teams FedRAMP-nedlasting som emne.

Før brukere med en Microsoft Teams-konto kan bruke Webex-fanen i Microsoft Teams, må Webex-nettstedsadministratorer koble brukernes Webex-kontoer til Microsoft 365-kontoene sine. E-postadressene for begge kontoene må samsvare.

1

Logg på Microsoft Teams med administratorkontoen.

2

Klikk på Apper, og velg deretter Last opp en egendefinert app > Last opp for <tenant name="">.

3

Finn Webex Meetings for Government.zip på den lokale datamaskinen og åpne den.

4

Klikk på Webex Meetings for Government, og klikk deretter på Legg til.

5

Klikk på Gi tillatelse, og skriv deretter inn passordet hvis det er nødvendig.

6

Klikk på Godta for å gi Webex Meetings de forespurte tillatelsene.

Hvis du er en global administrator for Microsoft 365 eller Microsoft Teams-administrator, kan du angi et Webex-nettsted for hele organisasjonen. Når du angir et Webex-nettsted for hele organisasjonen, bruker hver kanal i organisasjonen dette nettstedet hvis ingen andre nettsteder er angitt. Du kan fremdeles angi et annet nettsted for deg selv eller for et team.

1

Hvis det finnes andre Microsoft Teams-administratorer i organisasjonen, kan det hende at de allerede har angitt et nettsted for organisasjonen. Hvis du vil kontrollere om et nettsted er angitt eller ikke, kan du i en privat chat med Cisco Webex Meetings-boten skrive inn site org og trykke på Enter.

2

Hvis et Webex-nettsted ikke er angitt eller du vil angi et annet, skriver du inn site org [URL-adresse til Webex-nettstedet] og trykker på Enter. URL-adressen til Webex-nettstedet er vanligvis i formatet company.webex.com.

Angi organisasjonens Webex-nettsted
3

Hvis du vil fjerne Webex-nettstedet som standard for organisasjonen, skriver du inn site org reset og trykker på Enter.

1

Velg Legg til en faneLegge til et faneikon øverst i kanalen i Microsoft Teams.

2

Søk etter og velg Cisco Webex Meetings-appen.

Hvis du ikke får noen søkeresultater, må du kontrollere at du har versjon 2.0 eller nyere av Webex Meetings-appen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til eller oppdatere Cisco Webex Meetings-appen for et team.

3

Følg instruksjonene på skjermen, og godta de forespurte tillatelsene hvis du blir bedt om det.

4

Klikk på Samtykk på vegne av organisasjonen i vinduet for tillatelsesforespørsel, slik at hver person i organisasjonen ikke trenger å godta de forespurte tillatelsene individuelt.

Globale administratorer for Microsoft 365 eller Microsoft Teams-administratorer kan bruke disse kommandoene for hele organisasjonen med Webex Meetings-appen.


Site org-kommandoene åpner ikke kommandomenyen. Skriv inn de fullstendige kommandoene for å bruke dem.

Kommando

Beskrivelse

site org [organisasjonens URL-adresse til Webex-nettstedet]

Eksempel: site org mysite.webex.com

Angir URL-adressen til Webex-nettstedet for kanaler i organisasjonen. Når du deler en møtekobling, brukes organisasjonens URL-adresse til Webex-nettstedet, med mindre du angir en annen for deg selv eller et team.

site org

Viser nettstedet som er angitt for organisasjonen.

site org reset

Fjerner URL-adressen til Webex-nettstedet for hele organisasjonen.