Administratori Webex lokacije

Da bi korisnici sa Microsoft Teams nalogom mogli da koriste Webex karticu u programu Microsoft Teams, administratori Webex lokacije moraju da povežu Webex naloge korisnika sa Microsoft 365 nalozima. E-adrese za oba naloga bi trebalo da se podudaraju, a nije moguće koristiti besplatne naloge korporacije Microsoft Teams.

1

Iz prikaza klijenta u https:/ / admin.webex.com, idite na Usluge.

2

U okviru Sastanakizaberite stavku Lokacije , odaberite lokaciju, a zatim izaberite Stavku Konfiguriši lokaciju.

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Opcije lokacije.

4

U odeljku Integracija nezavisnih proizvođača u okviru stavke Microsoft (Microsoft 365 i Microsoft Teams) pogledajte sledeće opcije:

Polja za potvrdu Microsoft 365 i Teams opcija
  • Dozvolite korisnicima da se prijave na Webex sastanke pomoću Microsoft 365 naloga – korisnici microsoft teamsa čiji su nalozi povezani sa Microsoft 365 nalogom mogu da koriste Microsoft 365 nalog za prijavljivanje na Webex sastanke.

  • (Opcionalno) Automatski povežite korisnike sa ovom Webex lokacijom ako se e-adresa njihovog Webex naloga podudara sa njihovom Microsoft 365 e-adresom – omogućava korisnicima Microsoft Teamsa da započnu sastanke u svojim Webex ličnim sobama bez prijavljivanja u pregledač, pogledajte nedavno pridružene lične sobe i prikažite predstojeće sastanke.

5

Izaberite Dodaj novu autorizaciju.

Dugme "Dodaj novu autorizaciju"

Više informacija o autorizaciji i dozvolama koje Webex zahteva potražite u članku Autorizacija i dozvole za Microsoft 365 u administrativnom čvorištu Webex lokacije i kontrolnom čvorištu Webex.

6

Prijavite se na administratorski nalog i izaberite Prihvati.

7

Izaberite ispravku.

Nakon ažuriranja ovlašćenja pomoću ID-a zakupca i detalja domena zakupca, vaša lokacija može da se integriše sa programom Microsoft Teams.
Da bi korisnici sa Microsoft Teams nalogom mogli da koriste Webex karticu u programu Microsoft Teams, administratori Webex lokacije moraju da povežu Webex naloge korisnika sa Microsoft 365 nalozima. E-adrese za oba naloga bi trebalo da se podudaraju, a nije moguće koristiti besplatne naloge korporacije Microsoft Teams.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

U odeljku Integracija nezavisnih proizvođača u okviru stavke Microsoft (Microsoft 365 i Microsoft Teams) pogledajte sledeće opcije:

Polja za potvrdu Microsoft 365 i Teams opcija
  • Dozvolite korisnicima da se prijave na Webex sastanke pomoću Microsoft 365 naloga – korisnici microsoft teamsa čiji su nalozi povezani sa Microsoft 365 nalogom mogu da koriste Microsoft 365 nalog za prijavljivanje na Webex sastanke.

  • (Opcionalno) Automatski povežite korisnike sa ovom Webex lokacijom ako se e-adresa njihovog Webex naloga podudara sa njihovom Microsoft 365 e-adresom – omogućava korisnicima Microsoft Teamsa da započnu sastanke u svojim Webex ličnim sobama bez prijavljivanja u pregledač, pogledajte nedavno pridružene lične sobe i prikažite predstojeće sastanke.

3

Izaberite Dodaj novu autorizaciju.

Dugme "Dodaj novu autorizaciju"

Više informacija o autorizaciji i dozvolama koje Webex zahteva potražite u članku Autorizacija i dozvole za Microsoft 365 u administrativnom čvorištu Webex lokacije i kontrolnom čvorištu Webex.

4

Prijavite se na administratorski nalog i izaberite Prihvati.

5

Izaberite ispravku.

Nakon ažuriranja ovlašćenja pomoću ID-a zakupca i detalja domena zakupca, vaša lokacija može da se integriše sa programom Microsoft Teams.

Microsoft 365 globalni administratori ili administratori Microsoft teamsa

Pre nego što počneš

Vlasnici tima i članovi tima mogu da vide i instaliraju aplikaciju Webex Meetings u prodavnici Microsoft Teams Store tek kada globalni administrator za Microsoft 365 koristi sledeće korake da bi dao dozvolu.

Ako imate Webex lokaciju ovlašćenu za FedRAMP, pogledajte članak Omogućavanje aplikacije za sastanke FedRAMP-Ovlašćeni Cisco Webex za Microsoft 365 da biste podesili integraciju.

1

Idite u Microsoft Teams administrativni centar i izaberite settings > Services & programski dodaci, a zatim izaberite Microsoft Teams.

2

U okviru"Spoljne aplikacije" podrazumevano je uključena opcija "Dozvoli spoljne aplikacije" u programu Microsoft Teams. Ako isključite ovaj prekidač, sve spoljne aplikacije nezavisnih proizvođača će biti onemogućene. Uverite se da ste dozvolili spoljne aplikacije u programu Microsoft Teams.

Za više informacija posetite lokaciju Administrator postavke za aplikacije u programu Microsoft Teams.

3

Uverite se da je isključeno učitavanje spoljnih aplikacija sa strane.

4

Uključite aplikaciju tako što ćete proveriti polje za potvrdu "Cisco Webex sastanci".

5

Izaberite sačuvaj.

Pre nego što počneš

Da biste instalirali aplikaciju Webex Sastanci za vladu za Microsoft 365, uključite uključi allow external apps in Microsoft Teams i Allowsideloading of external apps. Za informacije o tome kako da preuzmete instalacioni paket obratite se webex-microsoft-bot-feedback@cisco.com i uključite MS Teams FedRAMP preuzimanje kao temu.

Da bi korisnici sa Microsoft Teams nalogom mogli da koriste Webex karticu u programu Microsoft Teams, administratori Webex lokacije moraju da povežu Webex naloge korisnika sa Microsoft 365 nalozima. E-adrese za oba naloga bi trebalo da se podudaraju.

1

Prijavite se u Microsoft Teams pomoću administratorskog naloga.

2

Izaberite stavku Aplikacije , azatim izaberite Otpremi prilagođenu aplikaciju > Otpremi za <tenant name="">.

3

Pronađite Webex sastanke za .zip na lokalnom računaru i otvorite ga.

4

Izaberite stavku Webex sastanci za vladu , azatim kliknite na dugme Dodaj.

5

Kliknite na dugmeDaj dozvolu , a zatim unesite lozinku ako je potrebno.

6

Kliknite na dugme Prihvati da bisteWebex sastancima dodelili zahtevane dozvole.

Ako ste microsoft 365 global administrator ili Microsoft Teams administrator, možete da postavite Webex lokaciju za celu organizaciju. Kada postavite Webex lokaciju širom organizacije, svaki kanal u vašoj organizaciji koristi tu lokaciju ako nijedna druga lokacija nije postavljena. I dalje možete da postavite drugu lokaciju za sebe ili za tim .

1

Ako u vašoj organizaciji postoje drugi administratori programa Microsoft Teams, oni su možda već postavili lokaciju za vašu organizaciju. Da biste proverili da li je lokacija postavljena ili ne, u privatnom ćaskanju sa botom Cisco Webex Meetings, otkucajte lokaciju org i pritisnite taster Enter.

2

Ako Webex lokacija nije postavljena ili želite da postavite drugu lokaciju, otkucajte lokaciju org [URL adresa Webex lokacije] i pritisnite taster Enter . URL adresa Webex lokacije je obično u formatu preduzeća zaproizvodnju .webex.com.

Postavljanje Webex lokacije vaše organizacije
3

Ako želite da uklonite Webex lokaciju kao podrazumevanu za vašu organizaciju, otkucajte lokaciju org reset i pritisnite taster Enter .

1

U programu Microsoft Teams izaberite stavkuDodavanje ikone kartice Dodaj karticu na vrhu kanala.

2

Potražite i izaberite aplikaciju Cisco Webex Meetings.

Ako ne dobijete rezultate pretrage, uverite se da imate verziju 2.0 ili noviju od aplikacije "Webex sastanci". Više informacija potražite u članku Dodavanje ili ažuriranje aplikacije "Cisco Webex sastanci" za tim.

3

Sledite uputstva na ekranu i, ako vam bude zatraženo, prihvatite zahtevane dozvole.

4

Kliknite na dugme "Pristanak" u ime vaše organizacije u prozoru zahteva za dozvolu kako svaka osoba u vašoj organizaciji ne bi pojedinačno prihvatila zahtevane dozvole.

Microsoft 365 Global Administratori ili Microsoft Teams administratori mogu da koriste ove komande širom organizacije sa aplikacijom Webex Meetings.


Komande za org lokaciju ne otvaraju meni komandi. Otkucajte pune komande da biste ih koristili.

Komandu

Opis

site org [organization Webex site URL]

Primer: sajt org mysite.webex.com

Postavlja URL adresu Webex lokacije za kanale u vašoj organizaciji. Kada delite vezu za sastanak, koristi se URL adresa Webex lokacije vaše organizacije, osim ako ne podesite drugu za sebe ili tim.

sajt org

Prikazuje lokaciju koja je trenutno postavljena za vašu organizaciju.

uspostavljanje početnih vrednosti lokacije

Uklanja URL adresu Webex lokacije širom organizacije.