Уиндоус

Можете също да изпращате DTMF тонове с SIP URI.

Преди да започнете

Вашият администратор трябва да разреши набирането на URI.

Обадете се на контакт с помощта на техните SIP URI:

  • Въведете SIP URI и щракнете върху бутона за повикване.

    Съответстващите резултати се показват, докато въвеждате.

  • За да изпратите DTMF тонове, въведете пълния SIP URI, последван от DTMF тоновете. Например, за да наберете Анита Перез на разширение 1234, въведете aperez@example.com,1234.

Mac

Можете да се обадите на контакт с помощта на техните SIP URI.

1

Въведете знаците на URI включително символа @ и поне два знака след @. Например aperez@ex.

Зидарът за обаждания ще покаже резултатите.
2

Изберете Повикване в тухлата, за да се обадите на контакта, като използвате sIP URI им.