Windows

Můžete také zaslat tóny DTMF s identifikátorem SIP URI.

Než začnete

Váš správce musí povolit vytáčení adresy URI.

Zavolejte kontaktu s využitím příslušné adresy SIP URI:

  • Zadejte adresu SIP URI a klikněte na tlačítko volání.

    Odpovídající výsledky se zobrazí při psaní.

  • Chcete-li odeslat tóny DTMF, zadejte úplnou adresu SIP URI následovanou tóny DTMF. Chcete-li například vytočit kontakt Anita Perezová na lince 1234, zadejte adresu aperez@example.com, 1234.

Mac

Můžete zavolat požadovanému kontaktu s využitím příslušné adresy SIP URI.

1

Zadejte znaky adresy URI včetně symbolu @ a alespoň dva znaky následující po znaku @. Příklad: aperez@pr.

Na panelu hovoru se zobrazí výsledky.
2

Chcete-li danému kontaktu zavolat pomocí adresy SIP URI, vyberte na panelu možnost Volat.