Vinduer

Du kan også sende DTMF-toner med SIP URI.

Før du begynner

Systemansvarlig må aktivere oppringing av URI.

Ring en kontakt ved å bruke SIP URI:

  • Angi SIP URI, og klikk på Ring-knappen.

    Samsvarende resultater vises etter hvert som du skriver.

  • Hvis du vil sende DTMF-toner, angir du full SIP URI, etterfulgt av DTMF-tonene. Hvis du for eksempel vil ringe Anita-Perez ved intern nummer 1234, skriver du inn aperez@example.com 1234.

Mac

Du kan ringe en kontakt ved å bruke SIP URI.

1

Skriv inn tegnene til URI-en, inkludert @ @-symbolet og minst to tegn etter @. For eksempel aperez@ex.

Anrops bricklet vil vise resultatene.
2

Velg Ring i bricklet for å ringe kontakten ved å bruke deres SIP URI.