Windows

Możesz także wysyłać sygnały dźwiękowe DTMF za pomocą SIP URI.

Zanim rozpoczniesz

Administrator musi włączyć wybieranie adresu URI.

Połączenie z kontaktem przy użyciu adresu SIP URI:

  • Wprowadź adres SIP URI i kliknij przycisk połączenia.

    Pasujące wyniki są wyświetlane podczas wpisywania.

  • Aby wysłać sygnały dźwiękowe DTMF, wprowadź pełny adres SIP URI, a następnie sygnały dźwiękowe DTMF. Na przykład, aby wybrać kontakt Anita Perez z rozszerzeniem 1234, wprowadź tekst aperez@example.com,1234.

Mac

Istnieje możliwość połączenia się z kontaktem przy użyciu adresu SIP URI.

1

Wprowadź znaki adresu URI, w tym symbol @ oraz co najmniej dwa kolejne znaki. Na przykład aperez@ex.

Wyniki zostaną wyświetlone w bricklecie połączenia.
2

W bricklecie wybierz opcję Połącz, aby nawiązać połączenie z kontaktem przy użyciu adresu SIP URI.