Windows

SIP URI ile ayrıca DTMF sesleri de gönderebilirsiniz.

Başlamadan önce

Yöneticiniz URI aramasını etkinleştirmiş olmalıdır.

Bir kişiyi SIP URI'sini kullanarak aramak için:

  • SIP URI'yi girin ve çağrı düğmesine tıklayın.

    Siz yazarken eşleşen sonuçlar görüntülenir.

  • DTMF sesleri göndermek için tam SIP URI'yi girin ve DTMF seslerini ekleyin. Örneğin Anita Perez'i 1234 dahili numarasıyla aramak için aperez@örnek.com,1234 girin.

Mac

Bir kişiyi SIP URI'sini kullanarak arayabilirsiniz.

1

@ simgesi ve bu simgeden sonra en az iki karakter dahil olacak şekilde URI karakterlerini girin. Örneğin, aperez@or.

Çağrı bricklet'i sonuçları görüntüleyecektir.
2

Kişiyi SIP URI'sini kullanarak aramak için bricklet'te Çağrı'yı seçin.