Windows

Du kan också skicka DTMF-toner med SIP-URI:en.

Innan du börjar

Din administratör måste aktivera URI-uppringning.

Ringa en kontakt med deras SIP-URI:

  • Ange SIP-URI:en och klicka på samtalsknappen.

    Matchande resultat visas allt eftersom du skriver.

  • För att skicka DTMF-toner anger du den fullständiga SIP-URI:en följt av DTMF-tonerna. Om du till exempel vill ringa Anita Perez på anknytning 1234 anger du aperez@example.com,1234.

MAC

Du kan ringa till en kontakt via dennes SIP-URI.

1

Skriv in tecknen som ingår i URI:en, inklusive @-tecknet och minst två tecken efter @. Till exempel aperez@ex.

I samtalsbrickan visas nu resultaten.
2

Välj Ring upp på brickan om du vill ringa upp kontakten via hans eller hennes SIP-URI.