Можете да проверите текущото си натоварване на фърмуера в приложението Cisco Headsets.

Приложението ще ви изпрати подкана, когато е налична нова версия на фърмуера.

1

На мобилното си устройство отворете Слушалки на Cisco.

2

Изберете Настройки > Информация за устройството.