Проверяване на фърмуера на наушниците в приложението Cisco Headsets

Можете да проверите текущата заредена версия на фърмуера в приложението Cisco Headsets.

 

Приложението ви изпраща подкана, когато е налична нова версия на фърмуера.

1

Отворете Cisco Headsets на мобилното си устройство.

2

Изберете Settings (Настройки) > Device Info (Информация за устройството).