באפשרותך לבדוק את עומס הקושחה הנוכחי ביישום האוזניות של Cisco.

האפליקציה תשלח לך הודעה כאשר גירסת קושחה חדשה זמינה.

1

במכשיר הנייד, פתח את האוזניות של Cisco.

2

בחר הגדרות > פרטי התקן.