V aplikaci Cisco Headsets můžete zkontrolovat aktuální firmware.

Pokud je dostupná nová verze firmwaru, aplikace zobrazí výzvu.

1

Na mobilním zařízení otevřete aplikaci Cisco Headsets.

2

Vyberte Nastavení > Informace o zařízení.